عضلات چطور رشد میکنن؟

مدیاگرام
منتشر شده در 20 مرداد 1398

عضلات ما در روند تخریب و بازسازی سلولی رشد میکنن که البته چیزهایی مثل تغذیه هورمون استراحت و تمرین کردن هم در اون تاثیر زیادی دارند

دیدگاه کاربران