پخش خودکار بعدی

بازدیدی از سالن پرورشبه علت بیماری هایی که وجود دارد صاحبان حرفه ای سالن پروش از ورود افراد جدید جهت بازدید جلوگیری می کنند و شما تنها می توانید برای بحث آموزش به سالن های مینی سالن ورود کنید.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/268-bazdid2018-09-11-12-22-21.html

تاریخ انتشار 11 / 07 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.