فرق سود پرورش مرغ و بوقلمون درجه یک و درجه دو

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شاید در ابتدای کار و موقع خرید فکر کنید که خرید بوقلمون درجه 2 به صرفه تر است به این علت که قیمت آن از بوقلمون و یا مرغ درجه 1 کمتر است اما این موضوع در هنگام فروش می تواند بسیار تاثیر گذار باشدو خرید طیور درجه یک می تواند باعث سود بسیار بیشتری در هنگام فروش شود اما طیور درجه دو می تواند حتی باعث ضرر شما شود.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/439-sood2019-02-07-10-47-19.html

دیدگاه کاربران