دستگاه ردیاب فلزیاب بسازید

فلزیاب کیت فلزیاب مدار فلزیاب
منتشر شده در 24 مهر 1398

دستگاه ردیاب فلزیاب بسازید با بورد مونتاژ شده بسیار باکیفیت که یک عدد سیستم نقطه زن پالسی و یک عدد سیستم شعاع زن فرکانسی حرفه ای را در خود دارد.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<