پخش خودکار بعدی

دستگاه پیدا کردن لوازم استراق سمعبا این دستگاه می توانید انواع لوازمی که می توان با ان شنود نمود را کشف و پیدا کنید. انواع شنودیاب موبایل میکروفن یاب و دستگاه فرکانس یاب رادیویی


https://mobileamplifiers.net/c21/discover-hears-frequency-finder/

تاریخ انتشار 16 / 07 / 1398
دسته‌بندی تکنولوژی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.