گرمایش از کف یک راهکار بسیار مفید

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در این ویدئو به مقایسه گرمایش از طریق هیتر و گرمایش از طریق کف سازی را مورد بررسی قرار دادیم که شما بعد از مشاهده این ویدئو می تونید تصمیم بگیرید که کدام را انتخاب کنید.


منبع:


تیم تحقیقایت مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/182-2018-05-30-04-58-31.html

دیدگاه کاربران